Almanya’da demokratik ilkeler

Özgürlükçü demokratik düzenin ilkelerini Federal Anayasa Mahkemesi şöyle tanımlamıştır:

– İnsan haklarına saygı,
– Halkın egemenliği,
– Kuvvetler ayrılığı,
– Hükümetin sorumluluğu,
– İdarenin yasallığı,
– Mahkemelerin bağımsızlığı,
– Çok partililik ilkesi,
– Siyasi partiler arasında fırsat eşitliği.

Demokrasi…

geri
ileri