Birinci oy

Kullandığın birinci oy ile bağlı bulunduğun seçim bölgesini temsilen bir kişiyi milletvekili olarak seçersin. Kendi seçim bölgesinde birinci oyların çoğunluğunu alan kişi doğrudan Federal Meclis´e girer.

Doğrudan yetkilendirilen adaylar için herhangi bir partiye mensup olma zorunluluğu yoktur.

geri
ileri