Drugi głos

Oddając drugi głos decydujesz, ilu członków danej partii będzie zasiadać w Bundestagu. W oparciu o stosunek drugich głosów określa się udział mandatów poselskich dla każdej partii. Od całkowitej liczby mandatów partii odlicza się następnie mandaty bezpośrednie, które partia zdobyła do tej pory. W przypadku, gdy partia ma więcej mandatów bezpośrednich niż mandatów wynikających z głosów drugich, otrzymuje wówczas nadliczbowe mandaty poselskie. Głosy drugie decydują zatem o tym, jak silnie reprezentowana jest dana partia w parlamencie.

z powrotem
więcej