Głosowanie listowne

Skorzystaj z głosowania listownego, jeśli nie masz czasu w dniu wyborów.

Na odwrotnej stronie powiadomienia o wyborach znajduje
się wniosek o wydanie karty wyborczej, za pomocą którego
możesz poprosić o dokumenty do głosowania listownego.

Otrzymasz następujące dokumenty:
– niebieską kopertę wyborczą,
– czerwoną kopertę z adresem,
– kartę do głosowania,
– kartę wyborczą,
– instrukcję.

Kolejne kroki:
– podpisz swoją kartę wyborczą,
– oddaj swój pierwszy i drugi głos,
– włóż kartę do głosowania do niebieskiej koperty i zaklej ją,
– a następnie włóż niebieską kopertę oraz podpisaną kartę wyborczą do czerwonej koperty,
zaklej ją i wyślij bez znaczka.

z powrotem
więcej