Jak wziąć udział w głosowaniu?

Powiadomienie o wyborach

Wszyscy uprawnieni do głosowania otrzymują powiadomienie o wyborach w oparciu o listę wyborców. Zawiera ono ważne informacje

– na temat dnia wyborów,
– godzin wyborów,
– miejsca wyborów, lokalu wyborczego,
– czy jest on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– możliwości wystąpienia o głosowanie listowne.

Jeśli nie otrzymałeś(-aś) powiadomienia o wyborach, możesz poprosić o nie w odpowiednim dla Twojego okręgu wyborczego urzędzie (ratusz).

z powrotem
więcej