Niemiecki Bundestag

W dniu 24 września 2017 r. odbędą się wybory do Bundestagu.

Niemiecki Bundestag to parlament Republiki Federalnej
Niemiec z siedzibą w Berlinie. Bundestag, jako jedyny organ konstytucyjny w politycznym systemie Niemiec, jest wybierany bezpośrednio przez naród. Kadencja Bundestagu zasadniczo wynosi cztery lata.

z powrotem
więcej