Önemli tarihler

03.09.2017 aşağıdaki işlemler için son tarihtir:

– Seçmenlerin seçmen kütüğüne kayıtlarının yapıldığına dair bilgilendirilmesi.
– Seçmenler tarafından seçmen kütüğüne kayıtlarının yapılması için başvuru gerektiren durumlarda (yurt dışında yaşayan Almanlar) başvuru yapılması.

22.09.2017 tarihinde saat 18:00’a kadar
Seçmen kartı başvuruları için son tarih.

24.09.2017 – Seçim günü
Oy kullanmak saat 8:00’dan 18:00’a kadar mümkündür.

Ani hastalık gibi istisnai durumlarda en geç saat 15:00’a seçim kartı için başvuru yapılmış olmalıdır.

geri
ileri