»Seçim senin«

Geleceğini şekillendirmek, insanın önce amaç ve arzularının bilincine varması, sonra ise onları gerçekleştirmenin yollarını araması demektir. Bu bağlamda 24 Eylül 2017’de düzenlenecek Federal Meclis seçimleri yurttaşların toplumsal yaşama katılımı açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Dolayısıyla demokrasinin şiarı şudur: Ne kadar çok insan siyasal katılım fırsatından yararlanırsa Almanya’da yaşayan bizlerin ortak geleceği de o denli başarılı olacaktır. Her oy, her katılım önemli!

Federal Siyasi Eğitim Merkezi/bpb siyaset ve seçimleri içeren konularda dengeli ve bilimsel temellere dayanan bilgiler sunmaktadır. Eğitim odaklı yayın ve faaliyetlerimiz doğrultusunda Almanya’da yaşayan herkesin siyasal ve toplumsal sorunlara eleştirel yaklaşımını, insanların siyasal hayata etkin şekilde katılımını sağlamayı amaçlamaktayız.

»Seçim senin« başlıklı iki dilde hazırlanan bu broşür ile olabildiğince çok sayıda insanı oy kullanarak, demokrasiyi güçlendirmeye davet etmek istiyoruz. Elinizdeki bu broşür, 2017 Federal Meclis seçimlerine yönelik önemli bilgiler içermesinin yanı sıra Almanya’nın demokratik ilkelerini, Federal Meclis’in yapısını ve işlevlerini özetlemekte ve önemli tarihlere dikkat çekmektedir.

Thomas Krüger
Federal Siyasi Eğitim Merkezi Başkanı

 

gerİ
İlerİ