Podstawy demokracji w Niemczech

Podstawowe zasady porządku demokratycznego według Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego to:

poszanowanie praw człowieka,
władza narodu,
podział władzy,
odpowiedzialność rządu,
legalność administracji,
niezależność sądów,
zasada wielopartyjności oraz
równość szans dla wszystkich partii politycznych.

z powrotem
więcej