»Wybór należy do Ciebie«

Możliwość kształtowania swojej przyszłości oznacza uświadomienie sobie celów i marzeń oraz znalezienie sposobów, by je zrealizować. Wybory do Bundestagu, które odbędą się w dniu 24 września 2017 r., stanowią dla obywateli możliwość społecznego współdecydowania. Rozwiązanie demokracji brzmi następująco: im więcej osób skorzysta z szansy aktywnego kształtownia polityki, tym bardziej pomyślna będzie nasza wspólna przyszłość w Niemczech. Każdy głos i każde zaangażowanie jest ważne!

Federalna Centrala Kształcenia Politycznego (niem. Bundeszentrale für politische Bildung, bpb) oferuje wyważone i ugruntowane naukowo informacje na temat wyborów i polityki. Naszą ofertą edukacyjną chcemy zachęcić osoby mieszkające w Niemczech do krytycznej konfrontacji z kwestiami politycznymi i społecznymi oraz do aktywnego udziału w życiu politycznym.

»Wybór należy do Ciebie« – tak brzmi motto niniejszej broszury, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do wzmocnienia demokracji przez oddanie głosu. Broszura zawiera ważne informacje dotyczące wyborów do Bundestagu 2017, przedstawia zarys podstaw niemieckiej demokracji, struktury i sposobu funkcjonowania Bundestagu oraz podaje najważniejsze daty.

Thomas Krüger
Przewodniczący Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego

z powrotem
więcej