Ważne terminy

03.09.2017 Ostatni dzień na
powiadomienie osób uprawnionych do głosowania o wpisaniu ich na listę wyborców,
złożenie wniosku o wpisanie na listę wyborców przez osoby uprawnione do głosowania,
które zostaną wpisane na listę wyborców tylko na wniosek (Niemcy za granicą).

22.09.2017 do godz. 18:00
Ostatni dzień na złożenie wniosku o kartę wyborczą.

24.09.2017 – Dzień wyborów
Oddanie głosów w godz. 8:00-18:00.

W wyjątkowych okolicznościach, takich jak np. nagła choroba zaświadczona przez lekarza,
do godz. 15:00 można złożyć wniosek o wydanie karty wyborczej.

z powrotem
więcej